Profesor Marta Bogdanowicz

Profesor zwyczajny, doktor habilitowany w zakresie psychologii w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Psycholog kliniczny dziecięcy, wybitny naukowiec i społecznik. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, od początku kariery zawodowej związana z Uniwersytetem Gdańskim, współpracująca z większością uniwersytetów i szkół wyższych w Polsce, a także z wieloma uniwersytetami w Europie i USA.

Autorka ważnych publikacji naukowych, podręczników, metod diagnostycznych, materiałów popularyzujących wiedzę i programów terapeutycznych. Członek wielu prestiżowych polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych. Nauczyciel wielu pokoleń psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli, terapeutów i innych osób zaangażowanych we wspomaganie rozwoju dziecka, w tym także rodziców. Uczestnik wielu konferencji naukowych i popularyzujących wiedzę w Polsce i na całym świecie.

Założycielka Polskiego Towarzystwa Dysleksji, które zmieniło oblicze szkół w Polsce, wieloletnia przewodnicząca, a obecnie wiceprzewodnicząca tej organizacji.
Odznaczona Orderem Uśmiechu przyznawanym przez dzieci.
Autorka Metody Dobrego Startu (MDS).